امروز چهارشنبه ,۲ بهمن ۱۳۹۸
۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۵۲
گزارش تصویری

بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های کشور برای خانه‌دار کردن مددجویان فاقد مسکن

با انعقاد تفاهم‌نامه همکاری فی‌مابین این کمیته امداد استان زنجان و استانداری زنجان هم‌افزایی لازم به‌منظور خانه‌دار شدن 600 مددجوی زنجانی فاقد مسکن تا پایان امسال انجام می‌شود.
سفر مهندس پرویز فتاح به استان زنجان(98/3/25) 10

سفر مهندس پرویز فتاح به استان زنجان(98/3/25) 10

یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
سفر مهندس پرویز فتاح به استان زنجان(98/3/25) 11

سفر مهندس پرویز فتاح به استان زنجان(98/3/25) 11

یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
سفر مهندس پرویز فتاح به استان زنجان(98/3/25) 9

سفر مهندس پرویز فتاح به استان زنجان(98/3/25) 9

یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
سفر مهندس پرویز فتاح به استان زنجان(98/3/25) 8

سفر مهندس پرویز فتاح به استان زنجان(98/3/25) 8

یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
سفر مهندس پرویز فتاح به استان زنجان(98/3/25) 7

سفر مهندس پرویز فتاح به استان زنجان(98/3/25) 7

یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
سفر مهندس پرویز فتاح به استان زنجان(98/3/25) 6

سفر مهندس پرویز فتاح به استان زنجان(98/3/25) 6

یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
سفر مهندس پرویز فتاح به استان زنجان(98/3/25) 5

سفر مهندس پرویز فتاح به استان زنجان(98/3/25) 5

یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
سفر مهندس پرویز فتاح به استان زنجان(98/3/25) 4

سفر مهندس پرویز فتاح به استان زنجان(98/3/25) 4

یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
سفر مهندس پرویز فتاح به استان زنجان(98/3/25) 3

سفر مهندس پرویز فتاح به استان زنجان(98/3/25) 3

یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
سفر مهندس پرویز فتاح به استان زنجان(98/3/25) 2

سفر مهندس پرویز فتاح به استان زنجان(98/3/25) 2

یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
سفر مهندس پرویز فتاح به استان زنجان(98/3/25) 1

سفر مهندس پرویز فتاح به استان زنجان(98/3/25) 1

یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
دیدار مهندس فتاح با استاندار زنجان

دیدار مهندس فتاح با استاندار زنجان

یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸