امروز پنج شنبه ,۱۴ فروردین ۱۳۹۹

 

اطلاعات تماس مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره)

 

ارتبـاط بـا مـدیـران

قائم مقام ریاست

حسین صمصامی

تلفن: ۶۳-۴۴۶۶۹۳۵۸

مشاور رئیس و مدیر کل دفتر ریاست

امیرعباس فارسی نژاد

تلفن: ۴۴۶۹۱۰۶۱

hcf@emdad.ir

دستیار قائم مقام ریاست

ابراهیم باغبانی

تلفن:۶۳-۴۴۶۶۹۳۵۸

 

مشاور و مدیر امور ویژه حوزه ریاست

نوید رضا خدیوی رفوگر

تلفن:۴۴۶۶۹۳۶۳  

 

مشاور امور جوانان

حمید طاهری جبلی

تلفن:۴۴۶۹۱۰۶۱ 

javanan@emdad.ir

 

مشاور رئیس و مدیر کل حراست

علی سالارکیا

تلفن: ۴۴۶۹۰۹۹۳-۴۴۶۹۰۹۹۴-۴۴۶۹۰۹۸۱

ستاد خبری اداره کل حراست : ۴۴۶۹۰۹۸۰

snt@emdad.ir

 

مشاور رئیس و مدیر کل دفتر نظارت و رسیدگی به شکایات

عزت اله میرزایی

تلفن: ۴۴۶۹۱۴۶۰ - ۴۴۶۹۱۴۱۷

mpc@emdad.ir

 

مدیرکل فناوری اطلاعات

سید عبدالله حسینیان

تلفن: 44690893 , 44690881 

it@emdad.ir

مدیر کل هماهنگى امور بین الملل

محسن شهرابى

تلفن: 44636192 نمابر: 44646707

int@emdad.ir

مدیر کل دفتر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان

 احمد رضا دالوند

تلفن: ۴۴۶۷۳۱۰۲ - ۴۴۶۹۳۲۱۶

boh@emdad.ir

مدیر‌کل روابط عمومی و اطلاع رسانی

علی سمیعی

تلفن: ۴۴۶۹۰۷۵۲-۴۴۶۹۰۸۱۳

mprp@emdad.ir

مشاور رئیس و مدیر ارتباطات مردمی

مریم کارگر نجفی

تلفن: 44636171 

نمابر : 44636173

رئیس مرکز برنامه ریزی و پژوهش
مدیر کل آمار و برنامه ریزی

روح الله رحیمی

تلفن: ۴۴۶۹۳۳۱۹

cht@emdad.ir

مدیر کل تشکیلات و بهبود روش ها

فرامرز بهاروند

تلفن:۴۴۶۹۳۳۱۹

tashkilat@emdad.ir

مدیرکل دفتر مطالعات و پژوهش‌ها

سید مرتضی حسینی

تلفن:۴۴۶۹۳۳۱۹

 

معاون اداری و مالی

مجید باجلان

تلفن: ۲۵-۴۴۶۹۲۸۲۴ - ۴۴۶۹۳۰۱۹

fos@emdad.ir

 

دستیار معاونت اداری و مالی

بیت اله برقراری

تلفن: ۴۴۶۹۲۸۲۴ - ۴۴۶۹۳۰۱۹

fos۲@emdad.ir

 

ذیحساب

نوراله مدبری

تلفن: ۴۴۶۹۲۸۲۴ - ۴۴۶۹۳۰۱۹

fos۲@emdad.ir

 

مدیر کل امور اداری و رفاه کارکنان

مهرداد بخشی

تلفن: ۴۴۶۹۳۸۶۶ - ۴۴۶۹۳۲۱۱

hrm@emdad.ir

 

مدیر کل امور مالی

اصغر محمدیان

تلفن: ۴۴۶۹۳۷۲۴

acc@emdad.ir

مدیر کل پشتیبانی

علی نورمحمدی

تلفن : ۴۴۶۹۳۵۲۵

log@emdad.ir

معاون حقوقی و امور مجلس

جعفر صباغیان

تلفن:۴۴۶۹۰۳۱۵

pln@emdad.ir

 

دستیار معاونت حقوقی و امور مجلس

هادی طاهری جبلی

تلفن:۴۴۶۹۰۳۹۸

aaj@emdad.ir

مشاور رئیس در امور ایثارگران و مدیر کل امور مجلس

حسین فتاحی زفرقندی

تلفن:۴۴۶۶۹۳۵۹
۴۴۶۶۹۳۵۸

majles@emdad.ir

معاون توسعه مشارکتهای مردمی

علیرضا عسگریان

تلفن: ۴۴۶۹۱۶۹۵

prt@emdad.ir

 

دستیار معاون توسعه مشارکتهای مردمی

ابوالقاسم رستگار

تلفن: ۴۴۶۹۱۶۹۵

prt@emdad.ir

 

مدیر کل امور اجرایی زکات

محمد سراب نشین

تلفن: ۴۴۶۹۱۸۶۵

zakat@emdad.ir

مدیرکل هماهنگی شبکه های مردمی و موسسات عام المنفعه

بهمن دستاری

تلفن: ۴۴۶۹۱۸۲۳

pnai@emdad.ir

مدیرکل هماهنگی و امور اجرایی مشارکت‌ها

سید احسان گتمیریان

تلفن: ۴۴۶۹۱۷۴۱

adep@emdad.ir

 

معاون حمایت و سلامت خانواده

حسین خدرویسی

تلفن: ۴۴۶۷۲۹۵۵-۴۴۶۷۳۰۲۷

fas@emdad.ir

 

مدیرکل خدمات مددکاری

مجید ملکشاهی

تلفن: ۴۴۶۷۲۹۵۵-۴۴۶۷۳۰۲۷

dpt-fas@emdad.ir

 

مدیر کل دفتر مدیریت بحران و امور مناطق محروم

رضا سوهانی

تلفن: ۴۴۶۷۲۶۵۴-۴۴۶۷۲۷۶۲

havades@emdad.ir

 

مدیرکل اداره امور حمایت های اجتماعی

مجتبی احمدلو

تلفن: ۴۴۶۷۲۶۰۸-۴۴۶۷۲۶۱۱

owo@emdad.ir

 

مدیرکل بهداشت و بیمه های اجتماعی و درمان

فریدون قربانی

تلفن: ۱۵-۴۴۶۷۳۱۱۴

msi@emdad.ir

 

معاون اشتغال و خودکفایی

حجت الله عبدالملکی

تلفن:۴۴۶۹۰۱۵۱-۴۴۶۷۳۹۷۷

ssf@emdad.ir

 

 

معاون اجرایی معاونت اشتغال و خودکفایی

علی اکبر خادمی

تلفن:۴۴۶۹۰۲۰۴

mng-ssf@emdad.ir

 

 

سرپرست اداره‌کل برنامه ریزی و پشتیبانی طرح‌های اشتغال

امیر بهزاد محمدپور

تلفن:۴۴۶۹۰۲۰۴

mng-ssf@emdad.ir

 

مدیرکل هدایت شغلی

علیرضا رمضانی

تلفن:۴۴۶۷۳۴۸۹

tri-ssf@emdad.ir

 

سرپرست اداره کل راهبری شغلی

احمد خانی نوذری

تلفن:44698099

tri-ssf@emdad.ir

 

معاون امور فرهنگی

حجت الاسلام علی جعفری

تلفن: ٤٤٦٩٣٢٨١  نمابر: ٤٤٦٩٣٢٩٧

cul@emdad.ir

 

دستیار معاونت فرهنگی

محمد شکرایی

تلفن: ۴۴۶۴۵۱۸۲  نمابر: ۴۴۶۹۳۳۵۷

 

مدیرکل هماهنگی و ارتباطات

محسن پناهی

تلفن: ۴۴۶۴۵۱۸۲  نمابر: ۴۴۶۹۳۳۵۷

 

سرپرست اداره کل فرهنگی و تربیتی

حجت الاسلام والمسلمین حسن هرمز

تلفن: ۴۴۶۹۳۴۵۵ 

calf@emdad.ir