امروز شنبه ,۳ اسفند ۱۳۹۸
نشست کمیسیون انرژی و کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور فتاح-95/5/31 تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ نشست کمیسیون انرژی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار شد. عکاس:
برگزاری نشست کمیسیون انرژی و کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور رئیس کمیته امداد- 95/5/31
برگزاری نشست کمیسیون انرژی و کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور رئیس کمیته امداد- 95/5/31
برگزاری نشست کمیسیون انرژی و کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور رئیس کمیته امداد- 95/5/31
برگزاری نشست کمیسیون انرژی و کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور رئیس کمیته امداد- 95/5/31
برگزاری نشست کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون انرژی مجلس با حضور رئیس کمیته امداد- 95/5/31
برگزاری نشست کمیسیون انرژی و کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور رئیس کمیته امداد- 95/5/31
برگزاری نشست کمیسیون انرژی و کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضو
برگزاری نشست کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون انرژی مجلس با حضور رئیس کمیته امداد- 95/5/31
برگزاری نشست کمیسیون انرژی و کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور رئیس کمیته امداد- 95/5/31
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.