امروز سه شنبه ,۲۹ مهر ۱۳۹۹
نواختن زنگ شور عاطفه ها و برگزاری مرحله سوم رزمایش ایران همدل در کمیته امداد خراسان شمالی-99/07/09 تاریخ: ۹ مهر ۱۳۹۹ مرحله سوم رزمایش مواسات، همدلی و کمک مومنانه با حضور مسئولان استانی در کمیته امداد خراسان شمالی برگزار شد. همچنین در این مراسم زنگ شور عاطفه ها نیز نواخته شد. عکاس:
برگزاری مرحله سوم رزمایش ایران همدل در کمیته امداد خراسان شمالی-9907/09 12
برگزاری مرحله سوم رزمایش ایران همدل در کمیته امداد خراسان شمالی-9907/09 11
برگزاری مرحله سوم رزمایش ایران همدل در کمیته امداد خراسان شمالی-9907/09 10
برگزاری مرحله سوم رزمایش ایران همدل در کمیته امداد خراسان شمالی-9907/09 9
برگزاری مرحله سوم رزمایش ایران همدل در کمیته امداد خراسان شمالی-9907/09 8
برگزاری مرحله سوم رزمایش ایران همدل در کمیته امداد خراسان شمالی-9907/09 7
برگزاری مرحله سوم رزمایش ایران همدل در کمیته امداد خراسان شمالی-9907/09 6
برگزاری مرحله سوم رزمایش ایران همدل در کمیته امداد خراسان شمالی-9907/09 5
برگزاری مرحله سوم رزمایش ایران همدل در کمیته امداد خراسان شمالی-9907/09 4
برگزاری مرحله سوم رزمایش ایران همدل در کمیته امداد خراسان شمالی-9907/09 3
برگزاری مرحله سوم رزمایش ایران همدل در کمیته امداد خراسان شمالی-9907/09 2
برگزاری مرحله سوم رزمایش ایران همدل در کمیته امداد خراسان شمالی-9907/09 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.