امروز شنبه ,۲۹ شهریور ۱۳۹۹
افتتاح ۷۲ آشپزخانه اطعام حسینی در خراسان شمالی-99/05/31 تاریخ: ۱ شهریور ۱۳۹۹ دومین مرحله از رزمایش همدلی، طرح اطعام حسینی و احسان حسینی با افتتاح ۷۲ آشپزخانه حسینی کمیته امداد خراسان شمالی در سراسر استان در محل آستان مقدس امامزاده سید عباس موسی ابن جعفر (ع) بجنورد آغاز شد. عکاس:
افتتاح ۷۲ آشپزخانه اطعام حسینی در خراسان شمالی-99/05/31 12
افتتاح ۷۲ آشپزخانه اطعام حسینی در خراسان شمالی-99/05/31 13
افتتاح ۷۲ آشپزخانه اطعام حسینی در خراسان شمالی-99/05/31 1
افتتاح ۷۲ آشپزخانه اطعام حسینی در خراسان شمالی-99/05/31 10
افتتاح ۷۲ آشپزخانه اطعام حسینی در خراسان شمالی-99/05/31 9
افتتاح ۷۲ آشپزخانه اطعام حسینی در خراسان شمالی-99/05/31 8
افتتاح ۷۲ آشپزخانه اطعام حسینی در خراسان شمالی-99/05/31 7
افتتاح ۷۲ آشپزخانه اطعام حسینی در خراسان شمالی-99/05/31 6
افتتاح ۷۲ آشپزخانه اطعام حسینی در خراسان شمالی-99/05/31 5
افتتاح ۷۲ آشپزخانه اطعام حسینی در خراسان شمالی-99/05/31 4
افتتاح ۷۲ آشپزخانه اطعام حسینی در خراسان شمالی-99/05/31 3
افتتاح ۷۲ آشپزخانه اطعام حسینی در خراسان شمالی-99/05/31 2
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.