امروز دوشنبه ,۱۳ اَمرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از اداره لنجان 99/04/17 تاریخ: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ کریم زارع، مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با سفر به شهرستان لنجان از اداره کمیته امداد این شهرستان بازدید کرد. زارع در این بازدید علاوه بر نظارت بر روند ارائه خدمت به جامعه تحت حمایت به تبیین آخرین برنامه ها و اهداف کمیته امداد پرداخت. وی در این سفر همچنین با فرماندار لنجان دیدار و گفتگو کرد. 99/04/17 عکاس: عباسی
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از اداره لنجان 99/04/17 8
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از اداره لنجان 99/04/17 7
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از اداره لنجان 99/04/17 6
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از اداره لنجان 99/04/17 4
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از اداره لنجان 99/04/17 3
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از اداره لنجان 99/04/17 2
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از اداره لنجان 99/04/17 1
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از اداره لنجان 99/04/17 9
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از اداره لنجان 99/04/17 17
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از اداره لنجان 99/04/17 18
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از اداره لنجان 99/04/17 15
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از اداره لنجان 99/04/17 14
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از اداره لنجان 99/04/17 13
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.