امروز دوشنبه ,۱۳ اَمرداد ۱۳۹۹
سفر مدیرکل آمار و برنامه ریزی کشور به خراسان شمالی-99/03/11 تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ مدیرکل آمار و برنامه ریزی کمیته امداد کشور برای جمع بندی نهایی بودجه سال 99 کمیته امداد خراسان شمالی به این استان سفر کرد. عکاس:
سفر مدیرکل آمار و برنامه ریزی کشور به خراسان شمالی-99/03/11 8
سفر مدیرکل آمار و برنامه ریزی کشور به خراسان شمالی-99/03/11 7
سفر مدیرکل آمار و برنامه ریزی کشور به خراسان شمالی-99/03/11 9
سفر مدیرکل آمار و برنامه ریزی کشور به خراسان شمالی-99/03/11 5
سفر مدیرکل آمار و برنامه ریزی کشور به خراسان شمالی-99/03/11 4
سفر مدیرکل آمار و برنامه ریزی کشور به خراسان شمالی-99/03/11 3
سفر مدیرکل آمار و برنامه ریزی کشور به خراسان شمالی-99/03/11 2
سفر مدیرکل آمار و برنامه ریزی کشور به خراسان شمالی-99/03/11 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.