امروز سه شنبه ,۱۴ اَمرداد ۱۳۹۹
تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی 1399/03/07 تاریخ: ۷ خرداد ۱۳۹۹ سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته‌ امداد امام خمینی(ره) و دکتر حمید‌رضا طیبی، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی عصر چهار‌شنبه هفتم خرداد ماه با هدف همکاری برای توسعه کسب وکارهای تخصصی و اشتغال محرومان با استفاده از صنایع فرهنگی و خلاق تفاهم‌نامه همکاری امضاء کردند و همچنین از قسمت‌های مختلف پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی وابسته به سازمان جهاد دانشگاهی بازدید کردند. عکاس: مجید پوریا
تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی 1399/03/07
تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی 1399/03/07
تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی 1399/03/07
تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی 1399/03/07
تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی 1399/03/07
تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی 1399/03/07
تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی 1399/03/07
تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی 1399/03/07
تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی 1399/03/07
تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی 1399/03/07
تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی 1399/03/07
تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی 1399/03/07
تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی 1399/03/07
تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی 1399/03/07
تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی 1399/03/07
تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی 1399/03/07
تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی 1399/03/07
تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی 1399/03/07
تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی 1399/03/07
تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی 1399/03/07
تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی 1399/03/07
تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی 1399/03/07
تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی 1399/03/07
تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی 1399/03/07
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.