امروز سه شنبه ,۲۴ تیر ۱۳۹۹
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان همدان ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ تاریخ: ۶ خرداد ۱۳۹۹ سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) پنج شنبه یکم خرداد ماه به منظور شرکت در مراسم افتتاح ۴۰۰ واحد مسکونی آسیب دیده از سیل سال ۹۸ به استان همدان سفر کرد. شرکت در مراسم افتتاح همزمان مراکز نیکوکاری اصناف و رسانه و شرکت در مراسم توزیع مرحله سوم توزیع سبد‌های معیشتی ویژه نیازمندان برنامه‌های سفر یکروزه بختیاری به همدان بود. عکاس:
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان همدان ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ 1
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان همدان ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ 9
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان همدان ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ 10
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان همدان ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ 11
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان همدان ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ 12
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان همدان ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ 13
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان همدان ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ 14
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان همدان ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ 15
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان همدان ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ 16
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان همدان ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ 2
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان همدان ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ 3
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان همدان ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ 4
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان همدان ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ 5
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان همدان ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ 6
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان همدان ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ 7
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان همدان ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ 8
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.