امروز سه شنبه ,۱۴ اَمرداد ۱۳۹۹
اهداء 70 هزار سبد معیشتی به نیازمندان 1399/02/24 تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ مراسم آماده سازی و توزیع 70 هزارسبد معیشتی برای اهداء به مددجویان و نیازمندان عصر چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه با حضور سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و مهدی مسکنی، دبیر قرارگاه جهادی امام رضا(ع) در ورزشگاه 12 هزار نفری آزادی برگزار شد. عکاس: مجید پوریا
اهداء 70 هزار سبد معیشتی به نیازمندان 1399/02/24
اهداء 70 هزار سبد معیشتی به نیازمندان 1399/02/24
اهداء 70 هزار سبد معیشتی به نیازمندان 1399/02/24
اهداء 70 هزار سبد معیشتی به نیازمندان 1399/02/24
اهداء 70 هزار سبد معیشتی به نیازمندان 1399/02/24
اهداء 70 هزار سبد معیشتی به نیازمندان 1399/02/24
اهداء 70 هزار سبد معیشتی به نیازمندان 1399/02/24
اهداء 70 هزار سبد معیشتی به نیازمندان 1399/02/24
اهداء 70 هزار سبد معیشتی به نیازمندان 1399/02/24
اهداء 70 هزار سبد معیشتی به نیازمندان 1399/02/24
اهداء 70 هزار سبد معیشتی به نیازمندان 1399/02/24
اهداء 70 هزار سبد معیشتی به نیازمندان 1399/02/24
اهداء 70 هزار سبد معیشتی به نیازمندان 1399/02/24
اهداء 70 هزار سبد معیشتی به نیازمندان 1399/02/24
اهداء 70 هزار سبد معیشتی به نیازمندان 1399/02/24
اهداء 70 هزار سبد معیشتی به نیازمندان 1399/02/24
اهداء 70 هزار سبد معیشتی به نیازمندان 1399/02/24
اهداء 70 هزار سبد معیشتی به نیازمندان 1399/02/24
اهداء 70 هزار سبد معیشتی به نیازمندان 1399/02/24
اهداء 70 هزار سبد معیشتی به نیازمندان 1399/02/24
اهداء 70 هزار سبد معیشتی به نیازمندان 1399/02/24
اهداء 70 هزار سبد معیشتی به نیازمندان 1399/02/24
اهداء 70 هزار سبد معیشتی به نیازمندان 1399/02/24
اهداء 70 هزار سبد معیشتی به نیازمندان 1399/02/24
اهداء 70 هزار سبد معیشتی به نیازمندان 1399/02/24
اهداء 70 هزار سبد معیشتی به نیازمندان 1399/02/24
اهداء 70 هزار سبد معیشتی به نیازمندان 1399/02/24
اهداء 70 هزار سبد معیشتی به نیازمندان 1399/02/24
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.