امروز جمعه ,۱۵ آذر ۱۳۹۸
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) از مرکز مددکاری امداد 1398/06/24 سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) صبح یکشنبه 24 شهریورماه به منظور بررسی ارائه خدمات به اقشار آسیب پذیر و جامعه هدف این نهاد از مرکز مددکاری امداد بازدید کرد. عکاس: ارسالی استان
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) از مرکز مددکاری امداد 1398/06/24
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) از مرکز مددکاری امداد 1398/06/24
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) از مرکز مددکاری امداد 1398/06/24
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) از مرکز مددکاری امداد 1398/06/24
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) از مرکز مددکاری امداد 1398/06/24
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) از مرکز مددکاری امداد 1398/06/24
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) از مرکز مددکاری امداد 1398/06/24
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) از مرکز مددکاری امداد 1398/06/24
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) از مرکز مددکاری امداد 1398/06/24
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) از مرکز مددکاری امداد 1398/06/24
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) از مرکز مددکاری امداد 1398/06/24
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.