امروز جمعه ,۱۵ آذر ۱۳۹۸
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان رضوی 1398/06/20 سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 20 شهریور ماه به منظور دیدار با خانواده‌های مددجویان تحت حمایت شهرستان‌های کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و مشهد به استان خراسان رضوی سفر کرد.بازدید از مراکز نیکوکاری و مناطق حاشیه ای شهر مشهد، افتتاح مسکن مددجویان سیل زده و شرکت در جلسه شورای مدیران امداد استان از برنامه های روز دوم سفر رئیس کمیته امداد به خراسان رضوی بود. عکاس: ارسالی استان
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان رضوی 1398/06/20
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان رضوی 1398/06/20
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان رضوی 1398/06/20
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان رضوی 1398/06/20
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان رضوی 1398/06/20
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان رضوی 1398/06/20
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان رضوی 1398/06/20
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان رضوی 1398/06/20
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان رضوی 1398/06/20
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان رضوی 1398/06/20
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان رضوی 1398/06/20
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان رضوی 1398/06/20
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان رضوی 1398/06/20
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان رضوی 1398/06/20
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان رضوی 1398/06/20
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان رضوی 1398/06/20
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان رضوی 1398/06/20
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان رضوی 1398/06/20
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان رضوی 1398/06/20
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان رضوی 1398/06/20
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان رضوی 1398/06/20
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان رضوی 1398/06/20
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان رضوی 1398/06/20
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان رضوی 1398/06/20
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان رضوی 1398/06/20
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان رضوی 1398/06/20
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان رضوی 1398/06/20
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان رضوی 1398/06/20
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.