امروز یکشنبه ,۱۷ آذر ۱۳۹۸
تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد استان اصفهان98/06/09 مراسم تجلیل و نکوداشت بازنشستگان کمیته امداد استان اصفهان صبح شنبه نهم شهریور ماه با حضور، کریم زارع، قائم مقام این نهاد برگزار شد. در این مراسم از زحمات تعدادی از بازنشستگانی که بعد از پایان دوران خدمت به شکل افتخاری در حوزه جذب مشارکت های مردمی فعالیت می کنند تقدیر به عمل آمد. عکاس: استکی
تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد استان اصفهان 2
تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد استان اصفهان 1
تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد استان اصفهان 4
تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد استان اصفهان 5
تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد استان اصفهان 7
تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد استان اصفهان 8
تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد استان اصفهان 9
تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد استان اصفهان 10
تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد استان اصفهان 22
تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد استان اصفهان 25
تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد استان اصفهان 12
تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد استان اصفهان 13
تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد استان اصفهان 16
تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد استان اصفهان 18
تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد استان اصفهان 21
تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد استان اصفهان 24
تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد استان اصفهان 26
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.