امروز چهارشنبه ,۲۷ دی ۱۳۹۶
 نشانی :   تهران ، میدان آزادی ، ابتدای جاده مخصوص کرج ، جنب فروشگاه رفاه
 شماره تماس: ۴۴۶۹۰۸۳۹ - ۴۴۶۹۰۷۵۲
 ستاد خبری اداره کل حراست :۴۴۶۹۰۶۸۰ 
 روابط عمومی: ۴۴۶۹۰۸۱۳
 صندوق پستی: ۱۳۹۱۷۱-۵۱۷۱
 پست الکترونیک: prp@Emdad.ir