چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
 نشانی :  تهران-میدان آزادی- ابتدای جاده مخصوص کرج-جنب فروشگاه رفاه
 شماره تماس:  ۴۴۶۹۰۸۳۹- ۴۴۶۹۰۷۵۲- ۰۲۱
 ستاد خبری اداره کل حراست :  ۴۴۶۹۰۶۸۰ 
 روابط عمومی:  ۴۴۶۹۰۸۱۳- ۰۲۱
 صندوق پستی:  ۵۱۷۱-۱۳۹۱۷۱
 پست الکترونیک:  prp@Emdad.ir

ارتباط با مدیران کمیته امداد.

 


قائم مقام ریاست

آقای مهندس سید امیر منصور برقعی

تلفن: 9-44669358

itc@emdad.irدستیار قائم مقام ریاست

آقای دکتر حبیب اله حسن خانلو

تلفن:63-44669358

 


مشاور و مدیر کل دفتر ریاست

آقای سید محمد رضا حسینی

تلفن: 9-44669358

hcf@emdad.ir

مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی

آقای دکتر حسن علیزاده

تلفن: 44690752-44690813

mprp@emdad.irمشاور رئیس و مدیرکل دفتر نظارت و رسیدگی به شکایات

آقای مهندس سید مهدی ثمره هاشمی

تلفن: 44691460 - 44691417

mpc@emdad.ir


 


مشاور رئیس و مدیر کل دفتر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان

 آقای مهندس ابراهیم بازیان

تلفن: ۴۴۶۷۳۱۰۲ - ۴۴۶۹۳۲۱۶

boh@emdad.ir


 

مشاور رئیس و مدیر کل حراست

آقای محمد علی متبحری

تلفن: 44690993-44690994-44690981

ستاد خبری اداره کل حراست : ۴۴۶۹۰۶۸۰

snt@emdad.ir


 

رئیس مرکز برنامه ریزی و پژوهش

آقای میر هاشم موسوی

تلفن: 44693319

cht@emdad.irمدیر کل آمار و برنامه ریزی

آقای محمد آزادان

تلفن:44693319

azadan@emdad.ir


مدیر کل تشکیلات و بهبود روش ها

آقای عباس همتی

تلفن:44693319

tashkilat@emdad.ir


معاون اداری و مالی

آقای علیرضا عسگریان

تلفن: 25-44692824 - 44693019

fos@emdad.ir


 


ذیحساب و دستیار معاونت اداری و مالی

آقای مجید باجلان

تلفن: ۴۴۶۹۲۸۲۴ - ۴۴۶۹۳۰۱۹

fos2@emdad.ir


 


مدیر کل امور اداری و رفاه کارکنان

آقای احمدرضا دالوند

تلفن: ۴۴۶۹۳۸۶۶ - ۴۴۶۹۳۲۱۱

hrm@emdad.ir


 


مدیر کل امور مالی و ذیحسابی

آقای مرتضی اسودی

تلفن: ۴۴۶۹۳۷۲۴

acc@emdad.ir


 


مدیر کل پشتیبانی

آقای محسن حسینی فشمی

تلفن دفتر ریاست

log@emdad.ir


 


معاون حقوقی و امور مجلس

آقای منصور قمشه

تلفن:44690315

pln@emdad.ir


 


دستیار معاونت حقوقی و امور مجلس

آقای سعید صلواتی پور

تلفن:44690315

 


 


مدیر کل امور حقوقی و املاک

آقای هادی طاهری جبلی

تلفن:44690398

aaj@emdad.ir


 


مدیر کل امور مجلس

آقای علی اکبر بسطامی

تلفن:44690507

majles@emdad.ir


 


دستیار معاون هماهنگی و امور بین الملل

آقای سید حامد عظیمی

تلفن: 23902376 نمابر: 22481642

def@emdad.ir


مدیر کل اداره توسعه ارتباطات با ایرانیان و مجامع بین المللی

تلفن: 23902375  نمابر: 22481548

cdii@emdad.ir


معاون توسعه مشارکتهای مردمی

آقای علی محمد ذوالفقاری

تلفن: 44691695

prt@emdad.ir


 

دستیار معاون توسعه مشارکتهای مردمی

آقای مهدی بلوکات

تلفن: 44691695

prt@emdad.ir


 

مدیر کل امور اجرایی زکات

آقای نجف علی انتظاری

تلفن: 44691865

zakat@emdad.ir


مدیرکل هماهنگی شبکه های مردمی و موسسات عام المنفعه

آقای بهمن دستاری

تلفن: 44691823

pnai@emdad.ir


مدیر کل انفاقات و صدقات و امور اجرایی مشارکتها

ابوالقاسم رستگار

تلفن: 44691741

adep@emdad.ir


 


معاون حمایت و سلامت خانواده

خانم دکتر فاطمه رهبر

تلفن: 44672955-44673027

fas@emdad.ir


 


دستیار معاون حمایت و سلامت خانواده

آقای مجید ملکشاهی

تلفن: 44672955-44673027

dpt-fas@emdad.ir


 


مدیر کل دفتر مدیریت بحران و امور مناطق محروم

آقای مجید زارع فرد

تلفن: 44672654-44672762

havades@emdad.ir


 


مدیرکل تحقیقات و پذیرش و خدمات مددکاری

آقای ابراهیم باغبانی

تلفن: ۴۴۶۷۲۶۵۴-۴۴۶۷۲۷۶۲

gra@emdad.ir


 


سرپرست اداره امور حمایت های اجتماعی

آذر اسماعیلی

تلفن: 44672608-44672611

owo@emdad.ir


 


مدیرکل بهداشت، درمان و امور بیمه

آقای دکتر جعفر رحیمی

تلفن: 15-44673114

msi@emdad.ir


 


معاون خودکفایی و اشتغال

آقای محمد امید

تلفن:44673489-44673977

ssf@emdad.ir


 


دستیار معاون خودکفایی و اشتغال

آقای منوچهر رزمجو

تلفن:44690151-44673977

dpt-ssf@emdad.ir


 


 

مدیرکل طرحهای اقتصادی و خودکفایی

آقای علیرضا رمضانی

تلفن:44690204

mng-ssf@emdad.ir


 


مدیرکل حرفه آموزی و کاریابی

آقای مهرعلی حق گویان

تلفن:۴۴۶۷۳۸۸۹

tri-ssf@emdad.ir


 


معاون امور فرهنگی

حجت الاسلام حاج حسین احمدیان

تلفن: ٤٤٦٩٣٢٨١  نمابر: ٤٤٦٩٣٢٩٧

cul@emdad.ir


 


قائم مقام معاونت امور فرهنگی

آقای مهدی سلیمی

تلفن: ٤٤٦٩٣٢٨١  نمابر: ٤٤٦٩٣٢٩٧


 


اداره کل فرهنگی و تربیتی

آقای محسن تقیانی

تلفن: ۴۴۶۹۳۴۵۵ 

calf@emdad.ir


 

فرم ارسال نظرات و مشکلات

*