چهارشنبه ،۷ تیر ۱۳۹۶
 نشانی :   تهران ، میدان آزادی ، ابتدای جاده مخصوص کرج ، جنب فروشگاه رفاه
 شماره تماس: ۴۴۶۹۰۸۳۹ - ۴۴۶۹۰۷۵۲
 ستاد خبری اداره کل حراست :۴۴۶۹۰۶۸۰ 
 روابط عمومی: ۴۴۶۹۰۸۱۳
 صندوق پستی: ۱۳۹۱۷۱-۵۱۷۱
 پست الکترونیک: prp@Emdad.ir

قائم مقام ریاست

مهندس سید امیر منصور برقعی

تلفن: ۹-۴۴۶۶۹۳۵۸

itc@emdad.ir

دستیار قائم مقام ریاست

دکتر حبیب اله حسن خانلو

تلفن:۶۳-۴۴۶۶۹۳۵۸

 

مشاور و مدیر کل دفتر ریاست

سید محمد رضا حسینی

hcf@emdad.ir

مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی

دکتر حسن علیزاده

تلفن: ۴۴۶۹۰۷۵۲-۴۴۶۹۰۸۱۳

mprp@emdad.ir

مشاور رئیس و مدیرکل دفتر نظارت و رسیدگی به شکایات

مهندس سید مهدی ثمره هاشمی

تلفن: ۴۴۶۹۱۴۶۰ - ۴۴۶۹۱۴۱۷

mpc@emdad.ir

 

مشاور رئیس و مدیر کل دفتر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان

  مهندس ابراهیم بازیان

تلفن: ۴۴۶۷۳۱۰۲ - ۴۴۶۹۳۲۱۶

boh@emdad.ir

 

مدیرکل هماهنگی و امور بین الملل

مهندس امیرعباس فارسی نژاد

تلفن: 44636192 نمابر: 44646707

int@emdad.ir

مشاور رئیس و مدیر کل حراست

محمد علی متبحری

تلفن: ۴۴۶۹۰۹۹۳-۴۴۶۹۰۹۹۴-۴۴۶۹۰۹۸۱

ستاد خبری اداره کل حراست : ۴۴۶۹۰۶۸۰

snt@emdad.ir

 

رئیس مرکز برنامه ریزی و پژوهش

میر هاشم موسوی

تلفن: ۴۴۶۹۳۳۱۹

cht@emdad.ir

دستیار پژوهش و برنامه‌ریزی

محمد آزادان

تلفن:۴۴۶۹۳۳۱۹

azadan@emdad.ir

مدیر کل آمار و برنامه ریزی

روح الله رحیمی

تلفن:۴۴۶۹۳۳۱۹

 

مدیر کل تشکیلات و بهبود روش ها

عباس همتی

تلفن:۴۴۶۹۳۳۱۹

tashkilat@emdad.ir

معاون اداری و مالی

علیرضا عسگریان

تلفن: ۲۵-۴۴۶۹۲۸۲۴ - ۴۴۶۹۳۰۱۹

fos@emdad.ir

 

ذیحساب و دستیار معاونت اداری و مالی

مجید باجلان

تلفن: ۴۴۶۹۲۸۲۴ - ۴۴۶۹۳۰۱۹

fos۲@emdad.ir

 

مدیر کل امور اداری و رفاه کارکنان

احمدرضا دالوند

تلفن: ۴۴۶۹۳۸۶۶ - ۴۴۶۹۳۲۱۱

hrm@emdad.ir

 

مدیر کل امور مالی و ذیحسابی

مرتضی اسودی

تلفن: ۴۴۶۹۳۷۲۴

acc@emdad.ir

مدیر کل پشتیبانی

بیت اله برقراری

تلفن دفتر ریاست

log@emdad.ir

معاون حقوقی و امور مجلس

منصور قمشه

تلفن:۴۴۶۹۰۳۱۵

pln@emdad.ir

 

دستیار معاونت حقوقی و امور مجلس

سعید صلواتی پور

تلفن:۴۴۶۹۰۳۱۵

 

 

مدیر کل امور حقوقی و املاک

هادی طاهری جبلی

تلفن:۴۴۶۹۰۳۹۸

aaj@emdad.ir

مدیر کل امور مجلس

علی اکبر بسطامی

تلفن:۴۴۶۹۰۵۰۷

majles@emdad.ir

 

معاون توسعه مشارکتهای مردمی

علی محمد ذوالفقاری

تلفن: ۴۴۶۹۱۶۹۵

prt@emdad.ir

 

دستیار معاون توسعه مشارکتهای مردمی

مهدی بلوکات

تلفن: ۴۴۶۹۱۶۹۵

prt@emdad.ir

 

مدیر کل امور اجرایی زکات

نجف علی انتظاری

تلفن: ۴۴۶۹۱۸۶۵

zakat@emdad.ir

مدیرکل هماهنگی شبکه های مردمی و موسسات عام المنفعه

بهمن دستاری

تلفن: ۴۴۶۹۱۸۲۳

pnai@emdad.ir

مدیر کل انفاقات و صدقات و امور اجرایی مشارکتها

ابوالقاسم رستگار

تلفن: ۴۴۶۹۱۷۴۱

adep@emdad.ir

 

معاون حمایت و سلامت خانواده

فاطمه رهبر

تلفن: ۴۴۶۷۲۹۵۵-۴۴۶۷۳۰۲۷

fas@emdad.ir

 

دستیار معاون حمایت و سلامت خانواده

مجید ملکشاهی

تلفن: ۴۴۶۷۲۹۵۵-۴۴۶۷۳۰۲۷

dpt-fas@emdad.ir

 

مدیر کل دفتر مدیریت بحران و امور مناطق محروم

مجید زارع فرد

تلفن: ۴۴۶۷۲۶۵۴-۴۴۶۷۲۷۶۲

havades@emdad.ir

 

مدیرکل تحقیقات و پذیرش و خدمات مددکاری

ابراهیم باغبانی

تلفن: ۴۴۶۷۲۶۵۴-۴۴۶۷۲۷۶۲

gra@emdad.ir

 

سرپرست اداره امور حمایت های اجتماعی

آذر اسماعیلی

تلفن: ۴۴۶۷۲۶۰۸-۴۴۶۷۲۶۱۱

owo@emdad.ir

 

مدیرکل بهداشت، درمان و امور بیمه

دکتر جعفر رحیمی

تلفن: ۱۵-۴۴۶۷۳۱۱۴

msi@emdad.ir

 

معاون خودکفایی و اشتغال

محمد امید

تلفن:۴۴۶۷۳۴۸۹-۴۴۶۷۳۹۷۷

ssf@emdad.ir

 

دستیار معاون خودکفایی و اشتغال

منوچهر رزمجو

تلفن:۴۴۶۹۰۱۵۱-۴۴۶۷۳۹۷۷

dpt-ssf@emdad.ir

 

 

مدیرکل طرحهای اقتصادی و خودکفایی

علیرضا رمضانی

تلفن:۴۴۶۹۰۲۰۴

mng-ssf@emdad.ir

 

مدیرکل حرفه آموزی و کاریابی

مهرعلی حق گویان

تلفن:۴۴۶۷۳۸۸۹

tri-ssf@emdad.ir

 

معاون امور فرهنگی

حجت الاسلام حاج حسین احمدیان

تلفن: ٤٤٦٩٣٢٨١  نمابر: ٤٤٦٩٣٢٩٧

cul@emdad.ir

 

مدیرکل هماهنگی و ارتباطات

سیروس محمودیان

تلفن: ۴۴۶۹۳۲۹۷  نمابر: ٤٤٦٩٣٢٩٧

 

اداره کل فرهنگی و تربیتی

محسن تقیانی

تلفن: ۴۴۶۹۳۴۵۵ 

calf@emdad.ir