امروز دوشنبه ,۲۲ مهر ۱۳۹۸
مشارکت گلرنگ در تهیه ٢٠ هزار بسته لوازم التحریر براى دانش آموزان مناطق سیل زده ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ علیرضا عسگریان؛ معاون توسعه مشارکت هاى مردمى کمیته امداد، روز سه شنبه ١٢ شهریور ماه ١٣٩٨ ضمن بازدید از گروه صنعتى گلرنگ، در جریان آخرین وضعیت بسته بندى و ارسال ٢٠ هزار بسته لوازم التحریر براى دانش آموزان مناطق سیل زده کشور، قرار گرفت. عکاس:
مشارکت گلرنگ در تهیه ٢٠ هزار بسته لوازم التحریر براى دانش آموزان مناطق سیل زده 2
مشارکت گلرنگ در تهیه ٢٠ هزار بسته لوازم التحریر براى دانش آموزان مناطق سیل زده 6
مشارکت گلرنگ در تهیه ٢٠ هزار بسته لوازم التحریر براى دانش آموزان مناطق سیل زده 5
مشارکت گلرنگ در تهیه ٢٠ هزار بسته لوازم التحریر براى دانش آموزان مناطق سیل زده 4
مشارکت گلرنگ در تهیه ٢٠ هزار بسته لوازم التحریر براى دانش آموزان مناطق سیل زده 3
مشارکت گلرنگ در تهیه ٢٠ هزار بسته لوازم التحریر براى دانش آموزان مناطق سیل زده 1

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.