امروز دوشنبه ,۲۲ مهر ۱۳۹۸
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان اردبیل 1398/04/05 مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) پنجم تیرماه در چهارمین سفر به استان اردبیل ضمن دیدار با استاندار و شرکت در جلسه شورای مدیران امداد استان به منظور تسریع در روند خدمت رسانی به جامعه هدف از منازل مددجویان شهرستان خلخال بازدید کرد. عکاس: ارسالی استان
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان اردبیل 1398/04/05
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان اردبیل 1398/04/05
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان اردبیل 1398/04/05
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان اردبیل 1398/04/05
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان اردبیل 1398/04/05
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان اردبیل 1398/04/05
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان اردبیل 1398/04/05
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان اردبیل 1398/04/05
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان اردبیل 1398/04/05
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان اردبیل 1398/04/05
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان اردبیل 1398/04/05
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان اردبیل 1398/04/05
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان اردبیل 1398/04/05
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان اردبیل 1398/04/05
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان اردبیل 1398/04/05
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان اردبیل 1398/04/05
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان اردبیل 1398/04/05
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان اردبیل 1398/04/05
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان اردبیل 1398/04/05
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان اردبیل 1398/04/05
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان اردبیل 1398/04/05
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان اردبیل 1398/04/05
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان اردبیل 1398/04/05
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان اردبیل 1398/04/05

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.