امروز دوشنبه ,۲۲ مهر ۱۳۹۸
امضای تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بیمه سلامت ایران 1398/01/28 مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و مهندس طاهر موهبتی، رئیس سازمان بیمه سلامت ایران چهارشنبه 28 فروردین با هدف واگذاری بیمه پایه مددجویان شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت به سازمان بیمه سلامت ایران تفاهم نامه همکاری امضاء کردند. عکاس: مجید پوریا
امضای تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بیمه سلامت ایران 1398/01/28
امضای تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بیمه سلامت ایران 1398/01/28
امضای تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بیمه سلامت ایران 1398/01/28
امضای تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بیمه سلامت ایران 1398/01/28
امضای تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بیمه سلامت ایران 1398/01/28
امضای تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بیمه سلامت ایران 1398/01/28
امضای تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بیمه سلامت ایران 1398/01/28
امضای تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بیمه سلامت ایران 1398/01/28
امضای تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بیمه سلامت ایران 1398/01/28
امضای تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بیمه سلامت ایران 1398/01/28
امضای تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بیمه سلامت ایران 1398/01/28
امضای تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بیمه سلامت ایران 1398/01/28

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.