امروز یکشنبه ,۳۰ تیر ۱۳۹۸
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان 1398/01/22 از محل جمع آوری پول نقد کمک های مردمی تعداد 10 هزار تخته پتو، 2 هزار تخته فرش، 4 هزار یخچال و سایر اقلام ضروری مانند کنسرو، لوازم بهداشتى، آب معدنی و ... به استان لرستان ارسال و در حال توزیع بین خانوارهای آسیب دیده از سیل است. عکاس: ارسالی
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان 1398/01/22
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان 1398/01/22
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان 1398/01/22
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان 1398/01/22
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان 1398/01/22
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان 1398/01/22
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان 1398/01/22
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان 1398/01/22
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان 1398/01/22
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان 1398/01/22
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان 1398/01/22
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان 1398/01/22
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان 1398/01/22
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان 1398/01/22
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان 1398/01/22
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان 1398/01/22
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان 1398/01/22
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان 1398/01/22
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان 1398/01/22
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان 1398/01/22
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان 1398/01/22
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان 1398/01/22
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان 1398/01/22
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان 1398/01/22

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.