امروز یکشنبه ,۳۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) ازمناطق سیل زده استان گلستان 1398/01/17 سید امیرمنصور برقعی، قائم مقام و ابراهیم بازیان، مدیرکل دفتر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره) هفدهم فروردین از مناطق سیل زده استان گلستان(شهرستان آق قلا) و منازل مددجویان بازدید کردند. عکاس: ارسالی استان
بازدید قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) ازمناطق سیلزده استان گلستان 1398/01/17
بازدید قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) ازمناطق سیلزده استان گلستان 1398/01/17
بازدید قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) ازمناطق سیلزده استان گلستان 1398/01/17
بازدید قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) ازمناطق سیلزده استان گلستان 1398/01/17
بازدید قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) ازمناطق سیلزده استان گلستان 1398/01/17
بازدید قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) ازمناطق سیلزده استان گلستان 1398/01/17
بازدید قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) ازمناطق سیلزده استان گلستان 1398/01/17
بازدید قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) ازمناطق سیلزده استان گلستان 1398/01/17
بازدید قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) ازمناطق سیلزده استان گلستان 1398/01/17
بازدید قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) ازمناطق سیلزده استان گلستان 1398/01/17
بازدید قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) ازمناطق سیلزده استان گلستان 1398/01/17
بازدید قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) ازمناطق سیلزده استان گلستان 1398/01/17
بازدید قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) ازمناطق سیلزده استان گلستان 1398/01/17
بازدید قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) ازمناطق سیلزده استان گلستان 1398/01/17
بازدید قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) ازمناطق سیلزده استان گلستان 1398/01/17
بازدید قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) ازمناطق سیلزده استان گلستان 1398/01/17
بازدید قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) ازمناطق سیلزده استان گلستان 1398/01/17
بازدید قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) ازمناطق سیلزده استان گلستان 1398/01/17
بازدید قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) ازمناطق سیلزده استان گلستان 1398/01/17
بازدید قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) ازمناطق سیلزده استان گلستان 1398/01/17

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.