امروز یکشنبه ,۳۰ تیر ۱۳۹۸
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 مراسم واگذاری ۲۵۰۰ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه 13 اسفند ماه با حضور مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، استاندار کرمانشاه و مسؤلان استانی در روستای «بی نهر سفلی» بخش گهواره شهرستان دالاهو و حسن آباد اسلام آباد غرب برگزار شد. عکاس: مجید پوریا
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 4
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 3
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 2
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 1
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 5
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 6
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 7
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 8
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 9
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 10
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 11
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 12
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 14
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 15
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 16
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 17
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 18
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 19
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 20
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 21
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 22
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 23
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 24
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 25
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 26
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 28
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 27
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 29
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 30
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 31
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 32
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 33
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 34
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13 35
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13
واگذاری 2500 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمانشاه 1397/12/13

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.