امروز یکشنبه ,۳۰ تیر ۱۳۹۸
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان شمالی 1397/11/24 مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) 24 بهمن ماه به استان خراسان شمالی سفر کرد. دیدار با امدادگران شهرستان های فاروج و شیروان، شرکت در شورای اداری استان با حضور نماینده ولی فقیه و استاندار، شرکت در شورای مدیران کمیته امداد استان و بازدید از منازل مددجویان تحت حمایت به منظور بررسی روند خدمت رسانی به آنان از برنامه های سفر دوروزه مهندس فتاح به استان خراسان شمالی بود. عکاس: ارسالی استان
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان شمالی 1397/11/24
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان شمالی 1397/11/24
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان شمالی 1397/11/24
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان شمالی 1397/11/24
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان شمالی 1397/11/24
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان شمالی 1397/11/24
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان شمالی 1397/11/24
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان شمالی 1397/11/24
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان شمالی 1397/11/24
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان شمالی 1397/11/24
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان شمالی 1397/11/24
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان شمالی 1397/11/24
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان شمالی 1397/11/24
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان شمالی 1397/11/24
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان شمالی 1397/11/24
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان شمالی 1397/11/24
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان شمالی 1397/11/24
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان شمالی 1397/11/24
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان شمالی 1397/11/24
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان شمالی 1397/11/24
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان شمالی 1397/11/24
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان شمالی 1397/11/24
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان شمالی 1397/11/24
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان شمالی 1397/11/24
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان شمالی 1397/11/24
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان خراسان شمالی 1397/11/24

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.