امروز یکشنبه ,۳۰ تیر ۱۳۹۸
همایش و نمایشگاه توسعه فناوری های دانش بنیان - 1397/11/16 همایش و نمایشگاه توسعه فناوری های دانش بنیان با حضور سید محمد حسین سجادی نیری، دبیرستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی ریاست جمهوری و حجت الله عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) در دفتر مرکزی این نهاد برگزار شد.همچنین در حاشیه این همایش نمایشگاهی با حضور 40 شرکت دانش بنیان با هدف ارائه الگوهای اشتغال و کارآفرینی در مناطق محروم برگزار شد. عکاس: مجید پوریا
همایش و نمایشگاه توسعه فناوری های دانش بنیان - 1397/11/16
همایش و نمایشگاه توسعه فناوری های دانش بنیان - 1397/11/16
همایش و نمایشگاه توسعه فناوری های دانش بنیان - 1397/11/16
همایش و نمایشگاه توسعه فناوری های دانش بنیان - 1397/11/16
همایش و نمایشگاه توسعه فناوری های دانش بنیان - 1397/11/16
همایش و نمایشگاه توسعه فناوری های دانش بنیان - 1397/11/16
همایش و نمایشگاه توسعه فناوری های دانش بنیان - 1397/11/16
همایش و نمایشگاه توسعه فناوری های دانش بنیان - 1397/11/16
همایش و نمایشگاه توسعه فناوری های دانش بنیان - 1397/11/16
همایش و نمایشگاه توسعه فناوری های دانش بنیان - 1397/11/16
همایش و نمایشگاه توسعه فناوری های دانش بنیان - 1397/11/16
همایش و نمایشگاه توسعه فناوری های دانش بنیان - 1397/11/16
همایش و نمایشگاه توسعه فناوری های دانش بنیان - 1397/11/16
همایش و نمایشگاه توسعه فناوری های دانش بنیان - 1397/11/16
همایش و نمایشگاه توسعه فناوری های دانش بنیان - 1397/11/16
همایش و نمایشگاه توسعه فناوری های دانش بنیان - 1397/11/16
همایش و نمایشگاه توسعه فناوری های دانش بنیان - 1397/11/16
همایش و نمایشگاه توسعه فناوری های دانش بنیان - 1397/11/16
همایش و نمایشگاه توسعه فناوری های دانش بنیان - 1397/11/16
همایش و نمایشگاه توسعه فناوری های دانش بنیان - 1397/11/16

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.