امروز یکشنبه ,۳۰ تیر ۱۳۹۸
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد ، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 1397/11/06 محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و علیرضا تابش، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شنبه ششم بهمن ماه با هدف ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی در جنوب استان کرمان برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و خانواده‌های محروم و نیازمند این استان تفاهم نامه همکاری امضاء کردند. عکاس: مجید پوریا
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد ، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - 1397/11/06
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد ، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - 1397/11/06
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد ، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - 1397/11/06
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد ، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - 1397/11/06
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد ، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - 1397/11/06
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد ، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - 1397/11/06
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد ، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - 1397/11/06
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد ، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - 1397/11/06
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد ، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - 1397/11/06
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد ، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - 1397/11/06
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد ، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - 1397/11/06
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد ، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - 1397/11/06
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد ، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - 1397/11/06
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد ، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - 1397/11/06
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد ، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - 1397/11/06
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد ، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - 1397/11/06
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد ، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - 1397/11/06
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد ، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - 1397/11/06
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد ، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - 1397/11/06
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد ، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - 1397/11/06

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.