امروز جمعه ,۲ فروردین ۱۳۹۸
نشست خبری معاون حمایت و سلامت خانواده - 1397/10/03 فاطمه رهبر،معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) سوم دیماه درنشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تشریح برنامه های این حوزه به سؤالات مطرح شده توسط خبرنگاران پاسخ داد. عکاس: مجید پوریا
نشست خبری معاون حمایت و سلامت خانواده - 1397/10/03 2
نشست خبری معاون حمایت و سلامت خانواده - 1397/10/03 1
نشست خبری معاون حمایت و سلامت خانواده - 1397/10/03 3
نشست خبری معاون حمایت و سلامت خانواده - 1397/10/03 5
نشست خبری معاون حمایت و سلامت خانواده - 1397/10/03 4
نشست خبری معاون حمایت و سلامت خانواده - 1397/10/03 6
نشست خبری معاون حمایت و سلامت خانواده - 1397/10/03 7
نشست خبری معاون حمایت و سلامت خانواده - 1397/10/03 8
نشست خبری معاون حمایت و سلامت خانواده - 1397/10/03 9
نشست خبری معاون حمایت و سلامت خانواده - 1397/10/03 12
نشست خبری معاون حمایت و سلامت خانواده - 1397/10/03 11
نشست خبری معاون حمایت و سلامت خانواده - 1397/10/03 13
نشست خبری معاون حمایت و سلامت خانواده - 1397/10/03 14
نشست خبری معاون حمایت و سلامت خانواده - 1397/10/03 16
نشست خبری معاون حمایت و سلامت خانواده - 1397/10/03 17
نشست خبری معاون حمایت و سلامت خانواده - 1397/10/03 15

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.