امروز دوشنبه ,۵ فروردین ۱۳۹۸
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) هفتم آذرماه به استان خراسان جنوبی سفر کرد. دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، دیدار با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و شرکت در جلسه شورای اداری کمیته امداد از برنامه های روز اول سفر مهندس فتاح به خراسان جنوبی بود. دیدار صمیمانه با امدادگران و شرکت در شورای اداری شهرستان های زیرکوه، قاینات، سرایان و فردوس و بازدید از منازل مددجویان به منظور بررسی روند خدمت رسانی به آنها از برنامه های روز دوم سفر رئیس کمیته امداد به استان خراسان جنوبی بود. عکاس: ارسالی استان
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 6
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 4
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 5
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 7
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 8
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 8
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 9
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 3
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 1
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 2
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 5
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 3
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 4
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 2
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 3
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 2
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 6
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 4
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 5
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 3
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 1
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 7
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 6
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 5
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 4
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 2
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 1
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 7
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 2
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 3
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 5
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 6
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 8
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 4
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 9
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 10
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان خراسان جنوبی - 1397/09/07 11

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.