امروز جمعه ,۲ فروردین ۱۳۹۸
ارائه گزارش مهندس فتاح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی 1397/09/07 مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) هفتم آذرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارشی از اقدامات این نهاد به نمایندگان ملت ارائه کرد. عکاس: مجید پوریا
ارائه گزارش مهندس فتاح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی - 1397/09/07 1
ارائه گزارش مهندس فتاح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی - 1397/09/07 5
ارائه گزارش مهندس فتاح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی - 1397/09/07 2
ارائه گزارش مهندس فتاح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی - 1397/09/07 3
ارائه گزارش مهندس فتاح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی - 1397/09/07 4
ارائه گزارش مهندس فتاح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی - 1397/09/07 6
ارائه گزارش مهندس فتاح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی - 1397/09/07 7
ارائه گزارش مهندس فتاح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی - 1397/09/07 8
ارائه گزارش مهندس فتاح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی - 1397/09/07 9
ارائه گزارش مهندس فتاح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی - 1397/09/07 10
ارائه گزارش مهندس فتاح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی - 1397/09/07 12
ارائه گزارش مهندس فتاح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی - 1397/09/07 13
ارائه گزارش مهندس فتاح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی - 1397/09/07 14
ارائه گزارش مهندس فتاح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی - 1397/09/07 15
ارائه گزارش مهندس فتاح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی - 1397/09/07 16
ارائه گزارش مهندس فتاح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی - 1397/09/07 17

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.