امروز دوشنبه ,۵ فروردین ۱۳۹۸
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان 1397/08/30 مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) 30 آبان ماه به استان کرمان سفر کرد. دیدار با امدادگران شهرستان قلعه گنج، دیدار با دانش آموزان مجتمع فرهنگی تربیتی امام علی (ع)، دیدار با امدادگران شهرستان منوجان، شرکت در اختتامیه نهمین جشنواره سراسری یادمان ولایت در جیرفت، دیدار با امام جمعه جیرفت و بازدید از منازل مددجویان به منظور بررسی خدمت رسانی به آنان از برنامه های روز اول سفر مهندس فتاح به جنوب استان کرمان بود. دیدار با استاندار کرمان و امضای تفاهم نامه همکاری و دیدار با امام جمعه کرمان از برنامه های روز دوم این سفر بود. عکاس: ارسالی استان
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان - 1397/08/30 22
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان - 1397/08/30 20
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان - 1397/08/30 21
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان - 1397/08/30 2
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان - 1397/08/30 3
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان - 1397/08/30 4
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان - 1397/08/30 8
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان - 1397/08/30 5
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان - 1397/08/30 15
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان - 1397/08/30 12
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان - 1397/08/30 10
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان - 1397/08/30 7
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان - 1397/08/30 6
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان - 1397/08/30 14
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان - 1397/08/30 19
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان - 1397/08/30 1
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان - 1397/08/30 16
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان - 1397/08/30 17
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان - 1397/08/30 11
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان - 1397/08/30 18
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان 1397/08/30
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان 1397/08/30
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان 1397/08/30
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان 1397/08/30
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان 1397/08/30
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان 1397/08/30 5
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان 1397/08/30 6
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان 1397/08/30 7
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان 1397/08/30 1
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان 1397/08/30 2
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان 1397/08/30 3
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان کرمان 1397/08/30 4

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.