امروز جمعه ,۲ فروردین ۱۳۹۸
تحویل 2 هزار واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19 با حضور مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعی از مسؤلان استان کرمانشاه دو هزار واحد مسکونی در مناطق قصر شیرین، سرپل ذهاب، گیلان غرب، دالاهو، اسلام‌آباد غرب و ماهی دشت به مددجویان زلزله زده واگذار شد. پیش از این در خرداد ماه سال جاری ۵۰۰ واحد مسکونی از نو ساخته شده به مددجویان زلزله‌زده تحویل و چهار هزار و ۵۰۰ واحد دیگر تعمیر و نوسازی شد. عکاس: ارسالی استان
تحویل 2000 واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19 4
تحویل 2000 واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19 3
تحویل 2000 واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19 6
تحویل 2000 واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19 2
تحویل 2000 واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19 8
تحویل 2000 واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19 5
تحویل 2000 واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19 9
تحویل 2 هزار واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19
تحویل 2 هزار واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19
تحویل 2 هزار واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19
تحویل 2 هزار واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19
تحویل 2 هزار واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19 6
تحویل 2 هزار واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19 7
تحویل 2 هزار واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19 8
تحویل 2 هزار واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19 9
تحویل 2 هزار واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19 4
تحویل 2 هزار واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19 3
تحویل 2 هزار واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19 1
تحویل 2 هزار واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19 2
تحویل 2 هزار واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19 5
تحویل 2 هزار واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19 5
تحویل 2 هزار واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19 3
تحویل 2 هزار واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19 4
تحویل 2 هزار واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19 7
تحویل 2 هزار واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19 6
تحویل 2 هزار واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19
تحویل 2 هزار واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19 2
تحویل 2 هزار واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19 1
تحویل 2 هزار واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19 9
تحویل 2 هزار واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19 8
تحویل 2 هزار واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19 10
تحویل 2 هزار واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه - 1397/08/19 11

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.